כפתור לפרויקט הבא
כפתור לפרויקט הקודם
בית פרטי ברמות השבים

בית פרטי ברמות השבים

שיפוץ בית פרטי

שיטת בנייה:

בנייה קונבנציונלית

קבלן רשום

26204