כפתור לפרויקט הבא
כפתור לפרויקט הקודם
דירה ברמת גן

דירה ברמת גן

תוספת יחידת מגורים של 50 מ"ר על הגג ושיפוץ כללי לדירה

שיטת בנייה:

בנייה מתקדמת

קבלן רשום

26204