top of page
שיפוץ כללי לוילה באפקה כולל הרחבה.jpg

פרויקטים

חברת רונן ארמן בע"מ

בית פרטי - רמות השבים

2016

בנייה קונבנציונלית

דירה יהודה הלוי - תל אביב

2016

בנייה קונבנציונלית

שיפוץ דירה - רמת אביב

2015

בנייה קונבנציונלית

שיפוץ דירה - רמת אביב ג'

2014

בנייה קונבנציונלית

גמר וילה - בית חנן

2012

בנייה קונבנציונלית

הקמת משרדי הייטק

2010

בנייה קונבנציונלית

שיפוץ דירה פרויקט בלו - תל אביב

2016

בנייה קונבנציונלית

שיפוץ דירה - מעוז אביב

2015

בנייה קונבנציונלית

שיפוץ וילה - אפקה

2015

בנייה קונבנציונלית

שיפוץ דירה - שיכון ל'

2013

בנייה קונבנציונלית

גמר וילה - רמת אפעל

2011

בנייה קונבנציונלית

קבלן רשום

26204

bottom of page