כפתור לפרויקט הבא
כפתור לפרויקט הקודם
הקמת משרדי הייטק

הקמת משרדי הייטק

הקמת משרדי הייטק

שיטת בנייה:

בנייה קונבנציונלית

קבלן רשום

26204